Personoplysninger

Ved indgåelse af en bookingsaftale behandler FerieBorg en række almindelige personoplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail etc. vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Ved indgåelse af en bookingsaftale oprettes du automatisk i vores kundedatabase. Vi behandler dine oplysninger, med det formål at kunne kontakte dig og sende mail med lejebekræftelse, bookingsmateriale samt bookings- og forbrugsafregning.

Dine personoplysninger vil ikke blive videre formidlet til tredjepart. Oplysningerne gemmes i op til 2 år efter bookingsaftalen med FerieBorg.

De oplysninger FerieBorg registrer om dig:

 • Navn
 • Privatadresse
 • Privat telefon
 • E-mail
 • Bookingsooplysninger
  • De oplysninger der er nødvendig for at afvikle bookingen – såsom antal, lejeperiode etc.
 • Bookingsafregninger
  • Dit forbrug, betalingsoplygning herunder evt. kontonummer til returnering af depositum.

Online data

Såvel vores online gæstebog – IKKE den gæstebog der ligger som bogform i huset – som vores Facebook side er offentlig tilgængelig. Vi lægger op til, at du i dine anmeldelser angiver som minimum fornavn som hjemby i din beskrivelse, af hensyn til troværdigheden i dine kommentarer og oplevelser, som kan læses af vore kommende lejere som inspiration til deres ferie. Men vi lægger samtidig vægt på, at du ikke kommer med øvrige personlige oplysninger i dine indlæg. Der er umiddelbart ingen forældelse for dine indlæg her, men du kan naturligvis til hver en tid bede os slette dit indlæg, ved at sende os en mail på info@ferieborg.dk. FerieBorg forbeholder sig ret til efter eget valg, og uden yderligere kommentar at fjerne indlæg i såvel gæstebog som FerieBorgs Facebook side https://www.facebook.com/. Det skal understreges, at FerieBorg ikke er dataansvarlig for behandlingen af data eller personoplysninger, som deles på FaceBook,sociale medier eller andre websites.

Dataansvarlig

FerieBorg er såkaldt “dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

 • FerieBorg, Bakkevej 12A, 7840 Højslev
 • Tlf.: +45 9752 5004 – +45 4046 0455 – +45 2448 8270
 • Mail: info@ferieborg.dk

Rettigheder

Vi gør opmærksom på at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, FerieBorg behandler om dig:

 • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
 • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
 • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
 • Retten til indsigelse.
 • Retten til dataportabilitet (transmitere oplysninger).

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at FerieBorg ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan iøvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk (http://www.datatilsynet.dk).